جورج هنري لويس إليوت george henry lewes and george eliot

Writer George Henry Lewis, an English philosopher, was born on April 18, 1817, Although he was…

تاريخ البيت الأبيض White House History

البيت الأبيض عبر التاريخ The White House Throughout History رحلة البيت الأبيض من جورج واشنطن إلى…